Kompanija posluje pod imenom Akcionarsko društvo za saobraćaj, turizam i ugostiteljstvo „Autosaobraćaj” A.D. Kragujevac a sedište je u ulici Kneza Mihaila broj 70 u Kragujevcu.

   Osnovna delatnost Društva je prevoz putnika u gradsko-prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom saobraćaju. „Autosaobraćaj” A.D. zadovoljava potrebe za prevozom putnika na teritoriji opština Šumadije i Pomoravlja. Svakodnevnim održavanjem 773 poluobrta na 24 linije povezuje sve delove grada Kragujevca sa gradskim jezgrom, a sa 116 polazaka u prigradu povezuje grad sa okolinom.

   Održavanjem velikog broja međumesnih linija povezuje Kragujevac sa većim centrima u Srbiji i Crnoj Gori.

   Pored velikog broja polazaka ka Beogradu imamo linije za Sombor, Zrenjanin, Vranje, Užice i td… Prema Crnoj Gori imamo cele godine linije za Bar i Igalo.

   Autosaobraćaj ima dislocirane radne jedinice na području opština Topola i Aranđelovac. Na području Topole zadovoljavamo potrebe za prevozom putnika u prigradskom, dok na području Aranđelovca održavamo međumesni prevoz.

   Na teritoriji nekadašnje Jugoslavije održavamo linije: Aranđelovac-Sarajevo i Kragujevac-Banja Luka.

   Kad je o međunarodnom saobraćaju reč, održavamo linije: Novi Pazar-Luksemburg, Paraćin-Bazel, Gornji Milanovac-Bazel i Kragujevac–Frankfurt.

   U pripremi je održavanje ostalih međunarodnih linija za koje ima registrovane dozvole: Kragujevac-Minster, Kragujevac–Salzburg, Kragujevac-Bern i Aranđelovac-Beč.

   Za kvalitetno održavanje prevoza neophono je bilo da uvedemo i čitav niz dopunskih delatnosti koje zadovoljavaju potrebe naše firme a usluge pružamo i trećim licima:

 • zanatske usluge: tekuće, srednje i generalne opravke i održavanje drumskih motornih vozila, opravka i održavanje električnih uređaja i aparata i održavanje i servisiranje tahografa
 • poslovne usluge: tehnnički pregled i osiguranje drumskih motornih vozila
 • turističko posredovanje
 • ugostiteljstvo
 • trgovina
 • obrazovanje i obuka vozača

Kapaciteti

   Funkcija prevoza se 2004. godine obavlja sa ukupno 144 autobusa. U gradskom prevozu 53, u prigradu 40, međugradskom prevozu 26 (od toga 7 za međunarodni prevoz). U Topoli i Aranđelovcu 14 autobusa.

   Autosaobraćaj raspolaže i ostalim neophodnim vozilima za funkcionisanje kompanije: vozilima za rad u Centru za obuku vozača, kamionima, cisternama, utovarivačima, viljuškarima, šleperima i vozilima neophodnim za rad ostalih službi.

   Prateći kapaciteti koji su u funkciji održavanja prevoza:

 • radionički prostor zatvorenog tipa (sa savremenom farbarom i lakirnicom) i opremom za kompletno održavanje vozila (površina 2170 m2)
 • servisna hala sa 750 m2 zatvorenog i 400m2 otvorenog prostora za servisiranje i dnevnu negu vozila
 • tunel za pranje vozila - 120 m2
 • objekat tehničkog pregleda - 250 m2
 • poslovni prostor sa savremenom opremom za dopunske delatnosti
 • hala za generalni remont karoserije autobusa - 950 m2
 • autobuske stanice u Kragujevcu, Topoli, Natalincima, Batočini, Lapovu, Rači i Stragarima

 
Struktura zaposlenih

   U Autosaobraćaju radi 864 radnika a kvalifikaciona struktura i stručnost je prilagođena vrsti delatnosti i razvojnom putu kompanije.

 • vozači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
 • kondukteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 • radnici tehničkog sektora (mehaničari, električri, limari, farbari, tapetari, stolari i td) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
 • biletari na autobuskim stanicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
 • radnici u dopunskim delatnostima (tehnički pregled, turistička agencija, auto škola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
 • AS-Bezbednost (kontrolori, čuvari, vatrogasci) . . . . . . . . . . . . .  45
 • radnici u administraciji (pravni, komercijalni, finansijski sektor, magacin i pumpe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
 • ostale strukture (šefovi saobraćaja, dispečeri, otpravnici) . . . . . . 22

   Proces svojinske transformacije počeli smo 1993. godine, da bi danas bili akcionarsko društvo u kome je 60 posto kapitala privatizovano.

 
Šta možemo sa ljudskim i tehničkim resursima?

   Obim rada Autosaobraćaja u osnovnoj delatnosti iznosi preko 10 miliona „gaženih“ kilometara i 15 miliona prevezenih putnika godišnje. Ocena da je održivost saobraćaja preko 99 posto i razvojni planovi bazirani na stvarnoj snazi kompanije svrstavaju nas među 5 najboljih srpskih prevoznika.

   Vizija nam je da sve standarde prilagodimo evropskim i po završetku integracija zauzmemo mesto koje nam pripada na putevima Evrope.

   U našoj poslovnoj filozofiji dominira reč PRIJATELJ - Ona se odnosi na sve zaposlene, na sve poslovne kontakte i na sve putnike… Zato je naša poruka 

PUTOVANJE SA PRIJATELJEM !

Zastava Srbije

Grb Srbije

 

 

 

 

 

 

 


VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

postavljeno 26.02.2014.god.

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupština Akcionara Autosaobraćaj ad Kragujevac u restrukturiranju.

ODLUKA
(preuzmi ovde)

1. Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupština Akcionara Autosaobraćaj ad Kragujevac u restrukturiranju.

2. Predlog odluka.

3. Formular za glasanje u odsustvu.

4. Punomoćje za zastupanje na Skupštini.

5. Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 15.07.2013. godine u 11:00 časova.

 

Sve bitne događaje iz ranijih perioda pogledajte u Oglasima.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Povratak na vrh strane

 
 

O nama | Istorijat | Saobraćaj | Turistička agencija | Sindikat | Foto galerijaNovostiKontakti
Gradski | Prigradski | Međugradski | Međunarodni

© 2004 AUTOSAOBRACAJ® All rights reserved. VA, Kragujevac